Compartir con :Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Missió

Adoratrius és una entitat religiosa de caràcter social sense ànim de lucre que presta atenció a dones vulnerabilitzades. A Catalunya, desenvolupa des del 2002 el programa SICAR cat, que ofereix atenció integral a dones  i infants víctimes del tràfic d’éssers humans (TEH) per a la seva recuperació i la restitució dels seus drets. Així mateix, promou el canvi social a través de la sensibilització i la denúncia d’aquesta greu violació de Drets Humans (DDHH).

Visió 4

 • Som una entitat reconeguda en l’àmbit de la intervenció integral amb dones  i infants víctimes del tràfic d’éssers humans (TEH) a Catalunya i ens situem com a experts en l’àmbit del coneixement.
 • Hem avançat en un sistema d’atenció en qualitat aconseguint que les persones usuàries accedeixin a Drets i oportunitats amb respostes noves i innovadores.
 • Impulsem la sostenibilitat econòmica diversificant el nostre finançament i cercant noves aliances.

Valors

 • Compromís: Posem en joc les nostres capacitats al servei de la missió i assumim el repte com a quelcom propi. Això suposa coratge, audàcia i sentit comú en la transformació i el canvi.
 • Integritat: És una manera de ser i fer amb els valors personals i compartits.
 • Acollida: Tarannà que expressa la nostra actitud d’obertura, respecte i atenció cap als altres.
 • Respecte: Reconeixem la dignitat de la persona, dotada de llibertat i de poder transformador.

 Normativa d’aplicació:

 • Acord entre l’Estat Espanyol i la Santa Seu sobre assumptes econòmics signat a la Ciutat del Vaticà el 3 gener del 1979
 •  Llei 49/2002, del 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge
 • Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal
 • Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals
 • Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
 • Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno
 • Llei 25/2015, del 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l’associacionisme
 • Normativa reguladora i exigible a establiments de caràcter no lucratiu en relació amb la seva activitat pròpia
  a nivell municipal, autonòmic i estatal
 • Normativa aplicable a qualsevol entitat i / o empresa pel que fa a subvencions i contractació pública, legislació laboral, etc.

Més sobre la normativa d’aplicació