Compartir con :Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Adoratrius compleix amb totes les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

Pressupost:

Contractes, ajudes i subvencions:

Auditories:

Pèrdues i guanys:

Balanç de sumes i saldos:

Col·laboradors públics 2017:

Col·laboradors privats 2017: