Compartir con :Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Les memòries són publicacions anuals que recullen els projectes i les activitats realitzades, les fites i les dificultats trobades. A més, inclouen el perfil de les beneficiàries i l’evolució, tant qualitativa como quantitativa, de la problemàtica del tràfic de dones amb fins d’explotació a la nostra societat.

Memoria2014

Memoria 2013Memoria 2009