Compartir con :Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

A Adoratrius complim amb la ‘Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno’, publicada al B.O.E del 10 de diciembre del 2013, així com amb la ‘Llei 19/2014, de del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern’. A més a més, tenim l’identificador 427 com a Grup d’Interès de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic.

 

c2e-2018D’altra banda, comptem amb el diploma de compromís de qualitat segons el model EFQM, una eina pràctica d’avaluació que facilita un diagnòstic sistemàtic de totes les àrees de l’organització.

D’aquesta manera, ens autoavaluem i podem dur a terme processos de millora contínua en el nostre
dia a dia.