Compartir con :Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Els Estatuts d’Adoratrius consten de 28 articles i es divideixen en V títols2

Títol I: Naturalesa i finalitat:

La Vescomtessa de Jorbalán Micaela Desmaisieres i López del Castillo, al 1856, va fundar la Congregació de Religioses Adoratrius Esclaves del Santíssim Sagrament. La congregació té el seu origen en l’activitat que va iniciar Micaela a l’Hospital de Sant Joan de Déu de Madrid, lloc en el qual va entrar en contacte amb dones dedicades a la prostitució que es trobaven allà ingressades.

Adoratrius es regeix actualment per les Constitucions, que va aprovar la Santa Seu per Decret donat a Roma al 1988, i pel directori aprovat al XXIX Capítol General de Guadalajara, al 2011.

La Província Religiosa d’Espanya és una estructura de la Congregació i es va crear al 2009.

Títol II: Govern i representació

La Congregació s’estructura en Províncies, Viceprovíncies, Delegacions i Cases i es regeix per autoritats d’índole col·legial, que són els Capítols, i d’índole personal, que són les Superiors.

Títol III: Equip Educatiu

Adoratrius compta amb equips de treball interdisciplinaris que desenvolupen les seves accions en contextos multiculturals i multireligiosos.

Títol IV: Destinatàries

L’ Obra Social d’Adoratrius es dirigeix a atendre la persona en situacions de prostitució, droga, mares solteres desprotegides i diverses formes d’abandonament, opressió i explotació.

La formació integral, la capacitació laboral així com el treball són mitjans indispensables de la intervenció socioeducativa d’Adoratrius.

Títol V: Principis Generales de l’Administració

L’Institut, les Províncies, les Viceprovíncies, les Delegacions i les Cases, com a persones jurídiques que són de propi dret, tenen capacitat d’adquirir, posseir, administrar i alienar béns materials d’acord amb les normes del dret comú i propi.

A cada nivell de govern, la Superiora és la primera responsable de l’administració.